สล็อตแตกง่ายทนายอนันต์ชัย ซัด ปารีณา เจอผม นรกมีจริง

สล็อตแตกง่ายทนายอนันต์ชัย ซัด ปารีณา เจอผม นรกมีจริง

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ข้อความซัด ปารีณา ระบุว่า ส.สสล็อตแตกง่าย. ต้องตรวจสอบได้ พร้อมประกาศว่า ถ้าเจอกับ ทนายอนันต์ชัย จะได้รู้ว่านรกมีจริง ทนาย อนันต์ชัย ไชยเดช ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ถึง นางสาว ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ จากกรณีที่ นางสาว ปารีณา เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ กรณี ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช ออกมาโพสต์ในฐานะคนที่มีลูกเป็นออทิสติก จากการที่ ปารีณา โพสต์พาดพิงเรื่อง ก้อย อรัชพร โภคินภากร และ จะฟ้องร้องก้อย กับ สมาคมผู้ปกครองออทิสติก

โดยข้อความของ ทนาย อนันต์ชัย ระบุว่า “คนอย่างเอ๋ ปารีณา ต้องเจอผม

ผมทราบข่าวจากสื่อมวลชนว่า ท่านปารีณา ไกรคุปต์ สส. จังหวัดราชบุรี ได้แจ้งความดำเนินคดี กับผม และพรุ่งนี้จะไปแจ้งความดำเนินคดี กับนายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึมไทย และน้องก้อย อรัชพรฯ ข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา และเรียกร้องค่าเสียหายผม 1 ล้านบาท ผมอยากจะบอกว่า อย่าไปแจ้งความดำเนินคดีกับท่านนายกสมาคมฯ และน้องก้อยเลย ดำเนินคดีกับผมคนเดียวพอ และถ้าจะดำเนินคดีอาญากับผมไปฟ้องศาลเลยครับเร็วดี อย่าไปแจ้งความเลยมันช้ามากเสียเวลาครับ และหากจะเรียกค่าเสียหาย 1 ล้าน น้อยไป เรียกสัก 100 ล้าน น่าจะคุ้มกว่า น่ะครับ !

ผมอยากจะบอกว่า ท่านสส.ปารีณา ฯ ผู้ทรงเกียรติ เป็นผู้แทนราษฎรของปวงชนชาวไทย เป็นบุคคลสาธารณะ สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ ในเมื่อท่านวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นว่าเป็นออทิสติก ซึ่งเป็นคนพิการ เหมือนเป็นการดูหมิ่นดูแคลนคนพิการ ซึ่งผมถือว่าไม่เหมาะสม ผมซึ่งมีลูกเป็นออทิสติก ก็มีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ท่านได้เช่นกัน เพราะท่านเป็นบุคคลสาธารณะ และเป็น สส. ผู้แทนราษฏรของปวงชนชาวไทย ผมในฐานะประชาชนจึงมีสิทธิ์ตรวจสอบทั้งการกระทำและคำพูดของท่านได้ในเมื่อผมเห็นว่า

คำพูดของท่านไม่เหมาะสม เพราะท่านไม่ใช่ดารา แม่ค้าตลาดสด หรือประชาชนธรรมดา ๆ (และสามารถร่วมกับประชาชน จำนวน 20,000 คน ลงชื่อถอดถอนท่านได้เช่นกัน หรือจะให้ผมล่าลายชื่อถอดถอนท่าน ? (ขออภัยครับ มีแฟนครับบอกมาว่า เป็นรัฐธรรมนูญเก่า ปี 40 , 50,000 รายชื่อปี 50 ส่วนปี 2560 ไม่มีแล้ว ผมเข้าใจผิด น่าเสียดายจริง ๆ ผมต้องกราบขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย ขอบพระคุณครับ

อย่างท่าน สส. เอ๋ ปารีณา ต้องเจอผม จะได้รู้ว่า “นรกมีจริง” !

แล้วเจอกันที่ศาล และหากเจอผมบนศาล ช่วยตอบคำถามค้านให้รู้เรื่องด้วยน่ะ ศาลจะได้บันทึกได้ถูกต้อง แล้วเจอกัน”

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีย้ำถึงประเด็นสำคัญในการจัดทำคำของบประมาณปี พ.ศ. 2565 ตามแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ 4 ประเด็น ที่ต้องเร่งดำเนินการ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการฟื้นฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ประกอบด้วย (1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) เช่น ส่งเสริมการจ้างงาน การช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพ SME ฯลฯ (2) การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว (Future Growth) เช่น การส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเน้นคุณภาพ การยกระดับภาคการเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง การปรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ฯลฯ (3) การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (Human Capital) เช่น การยกระดับ ปรับทักษะ และส่งเสริมการเรียนรู้ การขยายและพัฒนาระบบหลักประกันทางสังคม การเสริมสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ และ(4) การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ (Enabling Factors) อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ การปรับปรุงกฎหมายและส่งเสริมภาครัฐดิจิทัล การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม การเสริมสร้างความมั่นคงและการบริหารจัดการความเสี่ยง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและภาคีการพัฒนา เป็นต้น

มาตรการเยียวยา โควิด-19 รอบ 2 ลด ค่าน้ำ-ค่าไฟ

เนื่องด้วยการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ของเชื้อไวรัส โควิด-19 ทาง รบ. ได้มีการพิจารณาถึง มาตรการเยียวยา ในระยะที่ 2 โดยได้มีการพิจารณาลด ค่าน้ำ – ค่าไฟ เพื่อตอบสนองกับการทำงานที่บ้าน และลดภาระของประชาชน เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ระลอกใหม่ ทางรัฐบาลได้ทำการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อตกลงในการจัดทำ มาตรการเยียวยา ในระยะที่ 2 โดยได้มีการพิจารณาในส่วนของการลด ค่าน้ำ – ค่าไฟ เพื่อสอดคล้องการปรับวิถีชีวิตของประชาชนในสภาวะนี้

โดยแนวทางทั้งสองนี้ถือว่าเป็น ข้อสรุปในเบื้องต้น ที่จะมีการเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีการอนุมัติเป็นทางการอีกต่อไป ดังนั้นแล้วจึงยังไม่มีรายละเอียดภายในโครงการว่าจะทำการลดลงไปเท่าไหร่ ซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง การประปานครหลวง, การประปาส่วนภูมิภาค, การไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มเติม

อีกทั้งยังต้องมีการพิจารณาถึงการชดเชยรายได้ในส่วนที่หายไป เนื่องจากการดำเนินตามแนวทางดังกล่าว ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

ทั้งนี้แล้วรัฐบาลได้มีการออกมายืนยันว่า มีงบประมาณที่เพียงพอต่อการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดในระลอกใหม่ ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวไว้ในรายการ PM Podcast ผ่านเพจไทยคู่ฟ้าว่า ขณะนี้ทาว สศช. และหนาวยงานที่เกี่ยวข้องกำลังพิจารณาถึงแนวทางในการเยียวยาโดยภาพรวม ซึ่งจะครอบคลุมไปในหลายภาคส่วนด้วยกัน

ในส่วนของความกังวลว่าจะมีการจ่ายเงินเยียวยาภายในโครงการ เราไม่ทิ้งกัน ระยะที่ 2 หรือไม่นั้น ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังทำการประุมหารือเพื่อสรุปผล ก่อนทำการเสนอไปให้แก่ที่ประชุม ศบศ. พิจารณาต่อไปอีกทีหนึ่งสล็อตแตกง่าย